Unika Vories bankbesonderhede

Rekeninghouer:

Unika Kommando

Bank:

ABSA

Takkode:

632005

Rekening nommer:

9088962780

Tipe rekening :

Spaar

Stuur asseblief altyd ‘n betalingsbewys elektronies aan jou spanoffisier en aan Unika Vories se AKL Finansies by finansies@unikavories.org.za om te help met finansiële administrasie en allokering van gelde inbetaal.